Dimmen vert ordførar i nye Volda - Leivdal frå Hornindal vert varaordførar

Politisk leiing i Volda: Sølvi Dimmen (Sp) vert første ordførar i nye Volda kommune. Sverre Leivdal (Ap) frå Hornindal vert første varaordførar.  Foto: Rune Sæbønes, Møre-Nytt

New Articles

Det vart klart et­ter ein pres­se­kon­fe­ran­se tors­dag i regi av Volda SP, Volda AP, Volda SV, MDG og Raudt. Par­t­ia har for­hand­la fram ein av­ta­le som slår fast at Søl­vi Dim­men frå Volda SP vert ord­fø­rar og Sver­re Leiv­dal frå Volda AP vert va­ra­ord­fø­rar.