Unge bøsseberarar i Oldedalen tidleg ute

Sara Benedikte Kvamme Gjertsen ute på runden som bøssebærer i Oldedalen. - Støtt årets TV-aksjon du og, oppfordrar ho og dei andre bøsseberarane i bygda.  Foto: Hege Gjertsen

New Articles

I dag er om lag 100.000 frivillige i heile landet ute for å samle inn pengar til årets TV-aksjon.

Alle inntektene går i år til organisasjonen Care.

Bøsseberarane i Oldedalen var i aksjon frå morgonen av. Lina Synneve Kvamme Gjertsen, Malene Eide Høybye og Sara Benedikte Kvamme Gjertsen var tidleg ute på runden sin med kvar sine bøsser.

Det var tydeleg at dei var venta, og dei vart tekne godt imot.

- Støtt årets TV-aksjon du og, oppfordrar dei.

Lina Synneve Kvamme Gjertsen og Malene Eide Høybye med sykkel og bøsser.  Foto: Hege Gjertsen

 

Årets TV-aksjon går til CARE sitt arbeid for kvinners rettigheiter.

400.000 kvinner skal få mulegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få  stemma si høyrd.