Tatt for fart i Olden

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

New Articles

- 14 forenkla førelegg vart skrivne ut grunna for høg fart. 78 km/t var høgste målte fart i 60-sona, melder UP etter ein laserkontroll på fv 60 i Olden måndag.

I tillegg fekk to bilførarar forenkla førelegg for mobilbruk.