Skal handsame renovasjonsgebyra for nye Volda

Tilrår nivå under landsgjennomsnittet

Illustrasjonsfoto  Foto: Thomas Thaule

New Articles

Volda formannskap har møte tysdag der dei vil gjere si innstilling av budsjett og økonomiplan til kommunestyret 19. desember. I tillegg har formannskapet ei omfattande saksliste. Mellom anna skal dei handsame kva nivå renovasjonsgebyra for avfall og slam skal ligge på.