Føreslo å etablere inkluderingsutval

New Articles

- 20 prosent av innbyggjarane våre har utanlandsk pass. Dei er ein ressurs vi må inkludere. Det er viktig med god opplæring og ein meiningsfull jobb. Kva med å starte eit utval med fokus på best muleg integrering, spurte Torstein Tvinnereim (V) i kommunestyret tysdag.