Nye Volda:

Vil ta imot 23 flyktningar i 2020

- Vi er gode på integrering i Volda, men bør i større grad nytte bygdene til å busette flyktningar, sa Odd A. Folkestad (Voldalista)

Volda formannskap F.v: Perry Saure (Sp) Odd A. Folkestad (Voldalista) og Cecilie Rørstad (SV) Sistnemnde signaliserte at Volda hadde kapasitet til å busette fleire flyktningar.  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Rådmannen tilrådde Volda formannskap å innstille kommunestyret til å busetje 23 flyktningar i 2020.