For mykje hjort

Reduksjon av hjortestammen er stikkord når hjorteforvaltning står på Stryn formannskap sitt sakskart

Meiner bestanden må ned - Spesielt i Oldedalen, Lodalen og Strynedalen, meiner rådmannen.  Foto: Inge Fænn

New Articles

Torsdag skal Stryn formannskap vedta kommunen sitt framlegg til høyring av kommunale mål for forvaltning av hjort for 2020-2030.