Skal avgjere SFO-satsane

SFO-satsane og vedtektene i Volda kommune skal opp for kommunestyret torsdag

Volda kommunestyre Volda formannskap vart samde om kommunen sitt SFO tilbod tysdag. Torsdag skal kommunestyret handsame saka.   Foto: Roger Oldeide

New Articles

I samband med kommunesamanslåinga har det vore naudsynt å revidere vedtektene for skule- og fritidsordningane (SFO) i nye Volda kommune. I framlegget til nye vedtekter er det teke utgangspunkt i ordningane i både Hornindal og Volda.