Fagdag på Hoven med fokus på berekraft

Fagdag på Hoven med fokus på berekraft.  Foto: Roy Aron Myklebust

New Articles

Torsdag er Stryn kommunestyre samla i restaurant Hoven for fagdag og kommunestyremøte. På programmet står mellom anna presentasjon av utkast til næringsstrategi ved PwC og presentasjon av berekraftmodell for 13-årig skule.

Det skal også presenterast eksempel på korleis næringslivet jobbar med berekraftsutfordringar, her er Folven gard eit av eksempla.

Også representantar frå ungdomsrådet er på plass for å delta.

Torsdag er Stryn kommunestyre samla i restaurant Hoven for fagdag og kommunestyremøte.   Foto: Roy Aron Myklebust