Helse Førde:

- Vi har stort fokus på koronavirus

Utfordringane handlar først og fremst om å skaffe nok verneutstyr om viruset kjem til Norge

Førde sjukehus 

New Articles

Koronaviruset (Covid-19) har sett beredskap på dagsorden globalt, men også lokalt. Ved Førde sentralsjukehus er det øvingar kvar veke knytt til handtering av pasientar med mistanke om koronasmitte.