Fråværsgrensa i vidaregåande skule blir endra mellombels på grunn av koronaviruset

Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet, opplyser Kunnskapsdepartementet.
New Articles

Årsaka er at handteringa av koronaviruset gjer at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dei som treng det mest.

Endringa kjem etter oppmoding frå Helsedirektoratet, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

– Den oppmodinga følgjer vi og lempar på dokumentasjonskravet, seier Grande.

Varer til 1. august

Fråværsgrensa inneber at elevar i vidaregåande skule som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, som hovudregel ikkje vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Endringane varer til 1. august 2020, dersom det ikkje skjer endringar i vurderinga til helsestyresmaktene av situasjonen som gjer at dei bør forlengast eller forkortast.

Dermed kan elevar som har fråvær av helsegrunnar, bruke eigenmelding om dei er over 18 år, eller få ei stadfesting frå foreldra sine om dei er yngre. Endringane vil òg gjelde for føring av fråvær på vitnemålet.

Oppmodar skular til å planleggje

Grande seier at ho forventar at elevane forvaltar fridommen på ein god måte, og understrekar at elevar som er sjuke, bør vere heime.

– Eg oppmodar alle til å følgje dei råda som kjem frå helsestyresmaktene. Skulane bør òg planleggje for at elevar i karantene kan jobbe heimanfrå, viss forma tilseier det, seier ho.

SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, bad tidlegare denne veka Skei Grande om å gjere ei slik endring i fråværsgrensa.