Staten har inngått avtale med flyselskapa om eit minimumstilbod

Samferdselsdepartementet har inngått avtalar med SAS, Widerøe og Norwegian om eit minimumstilbod for flyruter som skal haldast oppe. Deriblant for Ørsta/Volda.

Ørsta/Volda lufthamn: Også på Hovden vil det vere eit minimumstilbod av flygingar frå Bergen og Oslo.  Foto: Bengt Flaten

New Articles

(NPK-NTB)