Overforbruk på 3,2 millionar kroner

Sluttrapporten for reservevassforsyninga er klar

17 kilometer med vassrøyr: Reservevassforsyning i fjorden frå Loen vassverk til Visnes. Det er og lagt røyr frå Solvik til Marsåvika og frå Mårsåvika til Ugla. Prosjektet er fullført  Foto: stryn kommune

New Articles

I 2015 tilrådde Norconsult Stryn kommune å samankople Stryn vassverk og Loen vassverk og prosjektet som vart godkjent i verksett for 12. millionar kroner.