Stortinget:

Fleirtal for å berge tingretten og jordskifteretten

På Stortinget er AP, SP, SV og FRP samde om å skrote regjeringa sin domstolsreform. Det vil seie at tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta får halde fram.

Søre Sunnmøre Tingrett. Illustrasjonsfoto  Foto: Møre-Nytt

New Articles

Dei fire opposisjonspartia ber regjeringa om ikkje å gjennomføre dei planlagde strukturendringane mot stortingsfleirtalet sin vilje.