Ber folk respektere heilagdagsfreden

  Foto: Bengt Flaten

New Articles

Vest politidistrikt melder Kristi himmelfartsdag at dei har fått fleire meldingar om støyande arbeid i hagar og på gardsplassar i heile politidistriktet.

- Vi ber befolkninga om å respektere lov om heilagdagar og heilagdagsfred og ta hensyn til naboar og andre, skriv Vest politidistrikt på Twitter.