Legg vekk sak etter dødsulykka i Austefjorden

Svensk sjåfør køyrde varebil utan gyldig førarkort og kom over i feil køyrefelt – ikkje aktlaus køyring, meiner Statsadvokaten.

Dødsulykke Ulykka skjedde 20 oktober i fjor, like aust for Damfosstunnelen på Kvivsvegen  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

New Articles

Sunnmørsposten: Sjåføren, ein svensk statsborgar i tjueåra, var sikta for aktlaus køyring etter vegtrafikklova paragraf 3 og saka har blitt etterforska av politiet.