Vegarbeid i Kjøshammartunnelen

Ein må berekne noko ventetid

Vegarbeid Lapping av vegdekket i Kjøshammartunnelen tysdag morgon  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Lapping av nokre holer i vegdekket pågår i nordre del av Kjøshammartunnelen onsdag og noko ventetid med ledebil må påreknast til arbeidet er ferdig.

Vidare skal ni punkt utbetrast på E39/Rv15 frå Kjøs til Nordfjordeid, opplyser Vegdekke på staden.