Gode erfaringar med elektroniske dagbøker

Volda sjukehus har fått gode tilbakemeldingar etter at de innførte elektronisk pasientdagbok ved intensivavdelingen under korona-pandemien. No ønskjer dei å vidareføre prosjektet.

Volda sjukehus  Foto: Bengt Flaten

New Articles

Møre-Nytt: Alle norske sjukehus innførte adgangsavgrensing då korona-pandemien for alvor kom til Norge på seinvinteren, også for pårørande. På intensivavdelinga ved Volda sjukehus opplevde de at det vart et problem at pårørande ikkje var til stades i avdelinga, heiter det på Helse Midt-Noreg sine heimesider.