Skåla anno 1944

Dette biletet er på dagen 76 år gamalt

Skåla: Biletet er datert 6. august 1944. Personane, som altså står på snøskavel ut forbi fjellgrunn, er (frå bakarst til fremst) Steinar Sande, Hans Haugen og det ein trur er Anders Tjugen. Trass i at det under Tyskland sin okkupasjon var forbode med fotoapparat, fekk Ivar Dårflot tatt dette blinkskotet. Biletet er lånt av Kjell Haugen.   Foto: Ivar Dårflot

New Articles