Lesarinnlegg:

Barnevernet: Det er Samnanger som går i riktig retning

New Articles

Samnanger kommunes utredning av tre barnevernssaker og det kommunen gjør i det videre løp, er særs relevant for norsk barnevern generelt, og har fremkalt betydelig diskusjon. Jeg ser det har vært debatt i Stryn.