Stig Olav Lødemel:

Søkjer fritak frå alle politiske verv

– Sjølv om eg i ei årrekkje har makta å kombinere privat næringsliv med deltidspolitikk, er det ei kjensgjerning at ein større kommune gjer dette mykje vanskelegare, skriv Lødemel i søknaden

Vil ut av politikken Stig Olav Lødemel skjer fritak frå alle sine politiske verv   Foto: Arkivfoto: Roy Aron Myklebust

New Articles

Høgrepolitikaren Stig Olav Lødemel søkjer fritak frå alle sine politiske verv i Volda-politikken grunna eigen jobbsituasjon.