Statens vegvesen:

Ny Strynefjellstunnel: 4,2 mrd. kroner

Den største utfordringa med ny Strynefjellstunnel, som tidligast kan vere byggjeklar i 2023, er plassering av dei store tunnelmassene, meiner Statens vegvesen.

Seksjonsleiar i Statens vegvesen, Nils Magne Slinde på podiet under samferdselskonferansen i Loen  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Under samferdselskonferansen i Loen la Statens vegvesen vekt på trafikktryggleik der eit fokus vil vere gul midtlinje. Pr. i dag manglar 11 % av riksvegnettet gul midtlinje og særleg Vestland har ein stor andel av dette.