Helse Møre og Romsdal

Løyver 45 millionar til nytt akuttmottak

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok tysdag å løyve 45 millionar kroner til eit nybygg med plass til akuttmottak og poliklinikk ved Volda sjukehus.

Volda sjukehus:   Foto: Roger Oldeide

New Articles

Møre-Nytt: Nybygget vert lokalisert i området til noverande akuttmottak ved sjukehuset. Bygningen skal innehalde akuttmottak og poliklinikkareal.