Ekstra midlar til kommunane etter covid-19 utbrotet:

Stryn mottek 1,4 millionar i ekstra skjønnsmidlar

Beredskap: Stryn kommune var snare med å etablere eit beredskapslegekontor på kulturhuset då koronapandemien braut ut. Dette som smitteverntiltak i høve øvrig legeteneste. 

New Articles

Fylkesmannen i Vestland har fordelt 44,5 millionar i ekstra skjønnsmidlar i samband med smittevernstiltak etter covid-19 utbrotet.