Ikkje noko "kvikk-fiks" for byggjesak

Eit stykke att: I følgje kommunalsjef teknisk, Jan B. Flore, er det eit stykke att før kapasiteten er der ein ønskjer for avdeling for byggesak i kommunen.  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Kommunalsjef Jan Flore orienterte kommunestyret om tilgjengelegheit og kapasitet for byggesak i kommunen. Dette er ei avdeling som har arbeidd under stort press i lenger tid, og sjølv om det vart løyvd pengar til to nye stillingar i desember, og begge desse vil vere fylt opp i mai, så er ein likevel eit stykke unna tilfredsstillande kapasitetsnivå.