Må gjennomføre arkeologisk registrering

Det eine området som krev arkeologisk registrering ligg på Visnes, heilt til venstre i bildet. Visnes:  Foto: Roy Aron Myklebust

New Articles

I samband med offentleg høyring av områdeplan for Stryn sentrum, minner fylkeskommunen om at planområdet har potensial for funn av automatisk freda kulturminne, og at det er naudsynt med registrering for å avklare dette forholdet.