Røde Kors i Stryn og Olden har beredskapsbåtar klare

Både Stryn Røde Kors og Olden Raude Kross har beredskapsbåt klar om det skulle bli nødvendig.

Fylkesvegane til Bødal (bildet) og Briksdal i Oldedalen er stengde.  Foto: Thomas Thaule

New Articles

Fylkesvegane i Lodalen og Oldedalen er framleis stengde grunna rasfare, og det er difor sett inn beredskapsbåtar om det skulle bli nødvendig.