Akebakkens Rolls Royce

New Articles

Medan andre ventar på badetemperaturar, tenkjer Magne Nesheim og Johan Berge på snø. Ved den nyskipa verksemda Utvik Tre blir det produsert trekjelkar. Den eksklusive kjelken i bjørk og mahogni har blitt kalla "Akebakkens Rolls Royce" og har vunne fleire prisar.

Les meir i papiravisa