foto
Studentane ved distriktshøgskulen i Volda arrangerte stadig vekk demonstrasjonstog. Her frå ein demonstrasjon for nynorske læremiddel hausten 1972.

Medieutdanninga i Volda 50 år – mot alle vindar