– Det kjennest viktig å kunne bidra til at dei pårørande får ei avklaring