Kutt i støtta til freda bygningar kan få alvorleg følgjer

foto