Hugsar du dette? Orkester med snittalder på 78-år!