foto
Ståande trampeklapp: Greg Niemczuk under konserten i Stryn kulturhus, som hausta ståande trampeklapp og bravorop. Foto: Gunnhild Sindre

Festkveld med Chopin