Det kan snart bli duka for meir aktivitet både i og rundt Stryn kulturhus. I ein ny rapport blir det blant anna tilrådd utandørsbasseng, restaurant og kinokiosk.

I tillegg slår dei fast at ein kinokiosk må på plass innan september i år.No er arbeidsutvalet ferdig med sitt arbeid og har laga ein rapport på 12 sider. Totalt ni prosjekt står på tiltaksplanen.

Det desidert største tiltaket som blir tilrådd er eit utandørs symjebasseng i tilknyting til eksisterande symjehall. Ifølgje utvalet er det mangel på gode badeplassar i Stryn sentrum om sommaren. Derfor meiner dei det er behov for ein stad der turistar, hyttefolk og fastbuande kan bade. Dei påpeiker vidare i rapporten at eit slikt basseng bør vere lett tilgjengeleg og i til- knyting til ein serveringsstad av mat og drikke.

Les meir i papirutgåva