foto
Heilt sidan 1870 har ein gått i barnetog i Noreg. Her er barnetoget i Oslo framfor slottet i 17. mai i 2016. Foto: Terje Pedersen / NPK

Tilbake til normalen på «barnas dag»