Born frå Polen og Slovakia sette opp julespel

foto