foto
Stiftinga Singerheimen er tildelt 500.000 kr til arbeid med villaen. Tildelt driftstilskot er på 371.068 kr. Foto: Gunnhild Sindre

82,5 millionar til kulturminnetiltak