Kan ha funne klosteret sitt gjestehus og tusen år gamle spor etter busetting

foto