Kjem til Oldedalen med workshop og kor i toppklasse