Eldsjelene våre: - Kjensla av å få bidra med oppsamla erfaring og kompetanse - særleg for pensjonistar