Sjå og høyr: Her syng dei Love Don’t Bother Me så det ljomar

foto