Retningslinjer for flash-annonser

bedriftsannonse
 • Filstørrelse må ikke overskride maksimal størrelse (80 kb). Dette gjelder også backup/fallback bilder (gif el. jpeg).
 • Avspilling/henting av filer som går utover maksimalt tillatte filstørrelser (feed) er kun tillatt ved mouseover (eller klikk), og ikke når sidene lastes.
 • Lyd kan kun brukes om lyden aktiveres av brukeren selv ved klikk. Start- og stoppknapp.
 • Vanlige bannerannonser (standardformat) vises i wmode opaque.
 • Flashfilmer bør ha en framerate 12 frames/sekund. Maksimalt 18 frames/sekund er tillatt.
 • Sjekk også CPU-bruk (neste avsnitt).
 • Annonsemateriellet må holde seg nøyaktig innenfor rammene for den aktuelle annonseplassen (høyde og bredde).
 • Linker åpnes alltid i nytt vindu (target=_blank). 

Linking med clickTAG i flash-filer
Nettavisen krever linking med clickTAG. Årsaken til dette er at man skal kunne linke til en komponent som teller antall klikk og utarbeider statistikk for kampanjen. Disse dataene kan være til stor nytte for både annonsør, produsent og for annonseplassen selv.

Et annet fortrinn med clickTAG sammenlignet med hardkodede linker er at linken kan endres under kampanjeperioden uten innblanding fra annonseprodusent. clickTAG anvendes på de fleste annonseplasser i dag så annonsen kan også brukes på andre områder og inngå i andre annonsesystemer.

For å fange opp linken inne i flash-filen kan man gjøre det på følgende måte:

 • Konvertere objektet som skal linkes: Symbol >> Button
 • I Action-feltet, legg til hendelsen on (release) for å fange opp klikket
 • Legg så til funksjonen getURL() og clickTAG for å fange opp verdien på clickTAG-parameteret
 • Sett target ”_blank” for å åpne linken i et nytt vindu 

Slik ser det ut i Action-feltet:

on(release) {

getURL(clickTAG,"_blank");

} 

Dersom linker likevel hardkodes inne i flash-filen skal det benyttes "on (release)" og ikke "on (press)", da denne siste både av annonsesystemer og browsere oppfattes som popups og kan bli stoppet.

bedriftsannonse