Retningslinjer Privatannonse

privatannonse

Vilkår Annonsetorget

Annonsetorget er kun for private rubrikkannonser og mindre annonser frå firma, plassert i kategoriane Motor, Bolig, Båt, Arbeid, Stort-smått og Tapt-funne.


Annonser frå firma skal ha same utsjånad som ein privat rubrikkannonse, utan firmaprofilering i hverken tekst eller bilde.

Bilder må vere av objektet som ynskjast solgt/kjøpt, ikkje logoar, bruksveiledning, osv.

Tekst settast fortløpande, utan opplisting eller manuelle linjeskift.

Annonser som på grunn av kategorisering eller utsjånad ikkje naturleg høyrar heime på Annonsetorget henvisast til ordinær annonseplass. Dette gjeld bl.a. kontaktannonser (Personleg), underholdningsannonser, undervisningsannonser, kunngjeringannonse, osv. For slike bestillingar send e-post eller ring aktuell avis, sjå under.

Vi forbeholder oss retten til å korrigere språklege feil, feilstava ord og feil forkortelsar.

Annonser som er i strid med våre retningslinjer blir fjerna.


Bestilling av annonse på Annonsetorget

Bestilling skal skje på nett, på adressen http://annonsetorget.fjordingen.no/

Dersom bestilling skjer per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter kan det påløpe pristillegg.

Dei ulike avisene kan ha pristillegg dersom annonsa ikke bestillast på nett, men per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter.

For å bestille annonse må ein først registrere seg og logge seg inn.

Ein vel kategori, annonsepakke og avis.

Annonsetekst skrivast og felt fyllast ut.

Bilder kan også benyttast, sjå Pakkar/prisar under.

Annonsa blir publisert på Annonsetorget på nett med det same og i valgt papiravis så snart som muleg.

Du kan sjølv endre nettannonsa i løpet av innrykksperioda og står fritt til å slette den om ynskjeleg.

Faktura blir sendt til deg i posten.

privatannonse