Dødsannonse / takkeannonse

privatannonse

Dødsannonser sendes til annonse@fjordingen.no


Fristar:

Tysdagsavisa: Måndag kl. 10.00.

Fredagsavisa: Torsdag kl. 10.00.


Annonsemanus må vere maskinskrive (PC) og helst sendast på mail.


Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.


Takkeannonser sendast til annonse@fjordingen.no

Tysdagsavisa: Fredag kl. 12.00.

Fredagsavisa: Onsdag kl. 12.00.


Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

privatannonse