Velkomen til verda

Fjordingen vil gjerne helse nye verdsborgarar velkomen til verda
privatannonse

Send tekst og bilde av den nyfødde, gjerne saman med stolte sysken og/eller foreldre, til teknisk@fjordingen.no

Hugs å få med fødselsdato, kjønn og namn dersom andre er med på bildet.

Vi forbeheld oss retten til å redigere teksten.


Bilda blir trykt i avisa etter kvart som det er plass. Dette er ei gratis tjeneste.

NB! Vi trykker IKKJE takk til fødeavdeling/jordmor. Slike takkeannonser må rettast til annonseavdelinga (annonse@fjordingen.no). 

privatannonse