Minneord

Reglar og retningslinjer for innsending av minneord
privatannonse

Fjordingen tar gjerne imot minneord om avdøde personar inntil tre månadar etter dødsfallet.


Her er våre retningslinjer:

• Omtala må inneholde avdøde sin alder og dødsdato

• Teksten må være skrive i omtaleform, dvs. ikkje du-form

• Omtala skal være signert


Omtala bør begrensast til 1500 tegn - inkludert mellomrom.

Vi forbeheld oss retten til å redigere teksten.

Send gjerne med bilde i JPG-format. Send til redaksjon@fjordingen.no.

Minneord blir trykt i avisa etter kvart som det er plass.

Dette er ei gratis tjeneste.

privatannonse