At det er 7.000 ubesatte sykepleierstillinger, mens det samtidig jobber 17.000 sykepleiere utenfor helsetjenesten, er den største utfordringen i Helse-Norge i dag.

Denne uka går startskuddet for lønnsoppgjøret for 2023. Det er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun er lønn som forhandles. Et godt lønnsoppgjør som får flere sykepleiere til å bli i yrket er helt avgjørende.

Med hele 7.000 ubesatte sykepleierstillinger er det krevende for sykehusene og kommunene å tilby gode og forsvarlige helsetjenester. Flere forsøker å løse dette ved å bruke vikarer og innleie. Hvert år bruker sykehusene og kommunene mellom 1,5 og 2 milliarder kroner på sykepleievikarer.

Ubesatte sykepleierstillinger er en evig hodepine både for ledelsen i sykehusene og for kommunedirektører og ordførere i norske kommuner. Bruk av vikarer en dyr og kortsiktig løsning. Vi må heller finne løsninger som gjør at vi kan beholde sykepleierne vi har og hente tilbake de vi kan til yrket.

Når hele en av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene, hjelper det heller ikke å utdanne stadig flere sykepleiere. Tall fra SSB viser at de drøyt 1.200 sykepleierne som jobber i industri-, energi- og byggenæring har en gjennomsnittlig månedslønn som er mer enn 20.000 høyere enn i helsetjenesten.

Vi må ta tak i årsakene til at de slutter, og sørge for at sykepleieryrket blir et yrke å leve av, for og med. Det handler ikke bare om lønn. Men vi kommer ikke utenom lønn for at sykepleierne skal velge å bli i yrket eller komme tilbake til yrket.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har uttalt at hennes prioritet er å styrke den felles helsetjenesten, og at hun vil prioritere fagfolkene som er i kontakt med pasientene slik at de får behandlingen og oppfølgingen de trenger. Sykepleierforbundet har på sin side vært klare på at årets lønnsoppgjør må sikre at sykepleieren får god nok lønn til at de ønsker å bruke sin kompetanse i Helse-Norge.

Vi må få ned antallet ubesatte sykepleierstillinger. Ellers klarer vi ikke å sikre pasientene gode og forsvarlige helsetjenester fremover. Og det er helt avgjørende for å bevare vår felles helsetjeneste. For å komme dit må vi starte her og nå – med et godt lønnsoppgjør for sykepleierne.

Lill Sverresdatter Larsen

forbundsleder i Norsk Sykepleieforbund