Eg har no, i likskap med mange andre, nyleg signert den pågåande underskriftskampanjen «La sansehagen ved Stryn Omsorgsenter få leve», som ligg ute på opprop.net. I Bioforsk sin rapport «Sansehage for eldre i økokommunen Tingvoll» vert det slått fast at «Sansehager kan gi gjenkjenning, bevegelse, mestringsfølelse og dermed et bedre selvbilde. Å kjenne igjen noe en ser, hører, lukter, smaker eller har kjent vekker gamle minner». I artikkelen «Erfaring med naturaktiverer minner og gir gode opplevelser for eldre på sykehjem» på sykepleien.no vert det konkludert at «Beboernes erfaringer med natur og uteomgivelser kjennetegnes av gode opplevelser og reaktivering av egen historie». Stimulering av sansane kan forsinke funksjonsforverring blant eldre.

Raudt Stryn meiner at sansehagen ved Stryn Omsorgssenter bør få stå slik som den er i dag, òg i framtida. Det vert feil å snakke om å ta av arealet til Tonning barnehage, det bør nyttast til barnehage.

Raudt Stryn er samd med Stryn Ap i at det bør gjerast undersøkingar om moglegheita for å få kjøpt huset på «prestegardstomta» frå Opplysningsvesenet fond, for å kunne nytte denne tomta til eldreomsorg.

Det bør òg utgreiast om mogelegheita for å eventuelt utvide Stryn Omsorgssenter ved byggje på ein ekstra etasje oppå eksisterande bygg, samt eventuelle kostnadar ved og konsekvensar av ein slik byggjeprosess.

Det er Raudt Stryn sitt standpunkt at ein bør finne ein annan måte å utvide Stryn Omsorgssenter på enn å ta av arealet til sansehagen.

Anders Hamre Sveen,

leiar av Raudt Stryn