fredag 16.11 2018

Flyktningtenesta med kunnskapsformidling:

Flyktningar på skulebenken

Skiftar til LED-lyspærer

Stryn kommune brukar ein million kroner i år på å skifte ut gamle gatelyspærer til LED-pærer.

Frå 10 til 1 million i Innvik

Også andre framlegg i budsjettet møtte motbør i skule- og kulturutvalet.

torsdag 15.11 2018

Nedleggingsforslag møter motstand

I rådmannen sitt framlegg til budsjett tenner han skulestruktur-lunta, men eit samstemt skule- og kulturutval vil slokke den snarast råd. – Nedlegging av Rand kan ikkje vere ein salderingspost, er den klare meldinga frå utvalet.

Prosjekt fornying av dam, Holevatnet:

Kan bli dobbelt så dyrt

15

Travel karrieredag

Har avvist skip neste år:

– Nordfjord Havn innfører miljøinsentiv

Miljø har vore eit stadig tilbakevendande tema i høve til cruise siste året. No innfører Nordfjord Havn miljøinsentiv. Eitt skip har også blitt avvist for komande sesong på grunn av forureining.

Nye Hornindal skule reiser seg

Samarbeid om barnehageplass

Dagens leiarartikkel

Skulenedlegging med eit pennestrøk

To fekk gebyr for utslitne dekk

Full klaff for metallinnsamling

Innsamlinga av landbruksmetall som vart sett i gang i regi av Stryn bonde- og småbrukarlag og Tenden Miljø AS har hatt stor oppslutning.

Auke i alle gebyr i 2019

onsdag 14.11 2018

Tre kandidatar innstilte til fylkes- kulturprisen

Vart beordra til å kvile

Lastebilar står for veksten i godstrafikken mellom aust og vest

Tredjeplassen rauk for Solheim

Ståande applaus for ELG

Når ærlege og filosofiske tekstar møter fengande melodiar frå både pop/rock- og blues-sjangeren, og att på til blir formidla av «Århundrets stemme» Øyvind Elgenes, alias ELG, ja då fekk dei som møtte i Stryn Kulturhus ein flott kveld.