lørdag 25.05 2019

Vindkraftmotstandarane i fleirtal på høyringsmøte

Under eit høyringsmøte om den nasjonal vindkraftramma i Bergen torsdag, var vindkraftmotstandarane i klart fleirtal.

Stream:

Stryn møter Høyang borte

Sjå kampen direkte her

Fann 4.160 padder ved Kvivsvegen

Kvivsvegen har ikkje teke knekken på paddebestanden ved Litjevatnet.

Lesarinnlegg frå Jens A. Isehaug:

«Høg musikk i Stryn sentrum»

Kommunane i Nordfjord:

På felles samling om eldrereforma

Arbeidet med den nye eldrereforma var tema då alle kommunane i Nordfjord var samla sist veke.

fredag 24.05 2019

Fredagspraten med Simen Gald:

Ein reiseglad student

Kontakta reiarlaget umiddelbart etter at røyksløret la seg over Olden 16. mai:

– Slik skal vi ikkje ha det

Vakre bilde av kvite cruiseskip mot fjord, fjell og bre er så å seie dagleg kost i indre Nordfjord. Men cruisetrafikken har fleire sider. Torsdag 16. mai vart Oldebukta innhylla i eit røykslør under anløpet til cruiseskipet Queen Victoria. – Slik skal vi ikkje ha det, seier driftssjef for Nordfjord Havn, Sølve Oldeide, som straks kontakta reiarlaget.

– Vil rapportere alle skip som ryk uønska mykje

– Vi vil følgje nøye med og rapportere alle skip som ryk mykje, seier Jostein Lange Bergset frå Fjelli, som er hamnesjef i Aurland. Han melde i april cruiseskipet Magellan til Sjøfartsdirektoratet etter mykje synleg røyk. Resultatet vart ei bot på 700.000 kr til reiarlaget for brot på regelverket.

Reiarlaget tek grep og innfører strengare krav

Reiarlaget no tek grep etter klagene på røykutsleppet over Olden.

Første steg mot freding av Singerheimen

- Vi har ingen planet B

8-klassingar i Stryn er ute i streik for miljøet

Skal løfte fram rv 15 mot Nasjonal Transportplan

Kommunar i tre fylke går saman i eit eige riksveg 15-forum for å sikre at vegen kjem inn i ny Nasjonal Transportplan.

Honndalsleikane i friidrett

Dagens leiarartikkel

Bompengar

Rekordmange elevplassar i Stryn kulturskule

Komande skuleår tek Stryn kulturskule imot elevar til 187 elevplassar. Dette er det største elevtalet nokon gong, og ei auke på nesten 80 prosent dei siste to åra.

torsdag 23.05 2019

Var fanga i eigen kropp

- Eit levande mareritt

Øystein Holmøy (36) vakna ein morgon, totalt ute av stand til å røyre ein einaste muskel eller kommunisere eit einaste ord.

Trass i 30 færre innbyggjarar i Stryn kommune:

– Mykje positivt som skjer

Møtte statsråden om samanslåing

Men det var meir enn kommunesamanslåing ordførarkandidaten for nye Volda ville snakke med statsråden om