fredag 07.08 2020

Ny bru og gangveg i Utvik:

– Beslutningsgrunnlag før jul

– Vi er i gang og jobbar med mål om å ha eit beslutningsgrunnlag klart før jul. Det seier Lars Tore Martinsen, Vestland fylkeskommune sin prosjektleiar for ny bru på fv 60 i Utvik.

Reiselivspåverkar Helene Myhre:

– Vi må spreie turismen

Fotograf og Instagrammar Helene Myhre forsøker å påverke sine nesten 60.000 følgarar til å tenke alterntiv til Lodalen.

Leiar:

Klar forventning til Stryn kommune

Bildeglimt frå indre

Fjordingen set stor pris på alle dei flotte sommarbilda som strøymer inn til oss!

torsdag 06.08 2020

Har budd i leigd hus og pappesker sidan flaumen i 2017:

– Livet er sett tre år på vent, no må vi ha avklaring

Huset deira vart fylt av vatn og jord under flaumen i 2017, og er i dag einaste huset i Utvik som ikkje er renovert etter flaumen. – Det er som vi har mista nokre år av livet. No ventar vi på avgjerd om ny bru og gangveg. Den avgjerda vil og vere avklaring i forhold til huset vårt, seier Sølvi og Per Inge Verlo.

Trubadurfestival i startgropa

Ein ny festival er i startgropa i Stryn: Trubadur – Stryn. Det startar i det små, men målet er å utvikle ein ny festival på sikt. Laurdag skal difor stå i trubadurane sitt teikn.

Skåla anno 1944

Dette biletet er på dagen 76 år gamalt

Fem bilar i kjedekollisjon

Stengingar ved Blaksettunnelen ut august

Arbeidet i Blaksettunnelen er i full gong igjen etter ferien. Sprengingsarbeid medfører stengetider på fylkesveg 698. Prosjektleiar på anlegget, Øystein Tytingvåg seier at dei må innføre stengetider på vegen frå måndagane til og med torsdagane ut august månad.

På talentleir med dei beste jentespelarane i landet

Malin Eikenes Tjellaug (15) frå Stryn deltek denne veka på Equinor talentleir i Porsgrunn, saman med dei beste jentespelarane i fotball mellom 14 til 16 år.

Første internasjonale cruiseskipet

onsdag 05.08 2020

Årsmøtet i Innvik Fruktlager:

Stort fleirtal sa nei til fusjon

Stryn i landstoppen - berre to andre stadar aukar kortbruken meir enn her

Stryn kommune ligg på tredjeplass i landet gjeldande auke i kortbruk

Nye retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar:

Må vente i 10 dagar med besøk om du har vore i utlandet

Er det hausten? Nei, på ingen måte! seier meteorologen

Sjekk dekk og kontroller lysutstyr og vindusviskarar:

Mangla vindusviskar - måtte vente på opphaldsver

Samtlege tunge køyretøy hadde gode dekk då Statens vegvesen heldt kontroll på Fv 60 Utvikfjellet denne veka. Men fleire av dei lette køyretøya hadde slitte sommardekk.

Utsikt frå Utvikfjellet

Fjordingen takkar for mange flotte sommarbilde frå lesarane våre!

Har oppdaga E-coli - alt vatn må kokast