onsdag 23.05 2018

Får støtte til beredskapshengar

Vedtok støtte til styrka beredskap i Vikane.

Kan han nå toppen i morgon?

På veg til verdas femte høgste fjell

Ekornes salet:

- Kan vere veldig positivt

- Eg stiller meg positivt til det som blir sagt om å holde produksjonen lokalt, seier ordføraren i Hornindal

– Vi må få bukt med mobbekulturen

Rapport frå grunnskulen viser utfordringar.

Fjordingen for 10 år sidan:

Har 32 mann i spelarstallen

Femte sommaren med turistauke

Det blir fleire turistar i Norge også denne sommaren, ifølgje internasjonale og norske reiselivsrepresentantar. Det er særleg tyskarar og amerikanarar som leier an veksten.

tirsdag 22.05 2018

Seks har søkt stillinga som kulturskulerektor

Prosjekt vekkjer merksemd

God omsorg når livet går mot slutten

Vald i nære relasjonar

Ein eigen handlingsplan som set fokus på vald og overgrep i nære relasjonar vart presentert for kommunestyrepolitikarane. – Eit viktig tema som vi kanskje ikkje har kunnskap om, sa ordføraren.

Dagens leiarartikkel:

Taktekking på gammal kyrkje

3. divisjon:

Karoline x fire

Seks av ti elevar blir forstyrra av uro i klasserommet

- Utbreidd problem med uro i skulen

Norske elevar rapporterer at uro i skulen er eit utbreidd problem og at lærarar slit med å handtere bråket. Mange lærarar vel å slutte på grunn av uro.

mandag 21.05 2018

- Drivkrafta er å gje folk noko ingen andre har

Laila Garlid lever av å lakkere motiv, mellom anna på bilar. - Drivkrafta er å gje folk noko ingen andre har.

Trafikkulukke mellom Loen og Stryn

Grasbrann ved Staveneset

Rapport: Kven får rekninga for framtidig ekstremvêr?

- Hadde ikkje klart å varsle om Utvik

- Eg trur ikkje det hadde vore ein meteorolog som hadde klart å varsle om flaum og ras i Utvik sist sommar, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nynorsk pressekontor. Dei må no jobbe på ein annan måte for å varsle om framtidig ekstremver.

Tre anmeldt og ein avskilta

Her kan du studere HEILE cruiselista