søndag 18.04 2021

Tysdag går startskotet for årets aktivitetskampanje

Tysdag startar aktivitetskampanjen "Sykle til jobben". Kommunen ønskjer at så mange som muleg blir med.

Usikre tal viser koronaeffekt for jordbruket

Tal frå Budsjettnemnda for jordbruket viser økonomisk oppsving i fjor, men reduserer ikkje alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, meiner Bondelaget.

Dårleg med skiskyttarblinkar på Kongsvinger:

Får «nødhjelp» frå moderklubben

Stryn sentrum:

Flaskeknusing og skadeverk på forretningsbygg

Planlegg ny "Kunst i gata"

Stryn kunstlag ønskjer å bruke Per Bolstad plass når dei skal arrangere «Kunst i gata» for andre gong.

Tilrår aksjeteikning i Nordfjordbrua AS

Kommunedirektør Rune Sjurgard meiner Volda kommune skal teikne aksjar i selskapet Nordfjordbrua AS.

Eldre ut på middag - tilskot skal motverke isolasjon

Ei tilskotsordning skal bidra til at eldre kan få tilbod om å gå ut og ete rimelege middagar saman. Føremålet er å motverke fysiske og psykiske konsekvensar av isolasjon.

Smitte ved sjukehuset i Volda

Vikaelva sikra for 10,6 millionar kroner, men:

Brua er ein propp i uviss tid

Flaumsikring av Vikaelva i Hornindal kosta totalt 10,6 millionar kroner, inkludert prosjektering. Men delar av elva endar i ein vegg av stein rett før brua over E39.

Stryn og Volda får tilskot til sommarskule

lørdag 17.04 2021

- Omsetnaden skaut i veret

Jens Isehaug ved Isehaug Kafeteria/Johans pub seier at opphevinga av det nasjonale skjenkestoppet betyr mykje.

- Dette har vi venta lenge på

Mange vil ha på sommardekka:

– Godt med arbeid framover

Det tek ikkje lang tid å skifte dekk når utstyret er i orden.

Politiet åtvarar mot svart dekkskift

I desse dagar legg mange om frå vinterdekk til sommardekk. Politiet åtvarar mot å la useriøse aktørar utføre jobben.

Lesarinnlegg frå Distriktssenteret:

- Butikken er limet i bygda

Ingen blir rik av å drive nærbutikk i Distrikts-Norge. Likevel har fleire hundre kjøpmenn satsa på eit liv i små bygdebutikkar. Kanskje dei gjer det fordi dei kjenner kor viktig det er å knyte bygda saman?

Ber om brøyting tidlegare på morgonen

Korleis sikre god vasskvalitet og bruk av vatnet i fylket?

Korleis kan vi sikre oss god vasskvalitet og god forvalting av vassressursane i fylket vårt i framtida? Dette skal Regional plan for vassforvalting handle om. Denne planen er ute på høyring, og du kan kome med innspel.

Elevane ved Hornindal skule storkoste seg på skidag

Denne veka har Hornindal skule verkeleg nytta ver- og føreforholda i skibakken.