Bilbeltekontroll i Stryn

Nyhende

I ein bilbeltekontroll i Stryn torsdag vart det skrive ut tre gebyr for manglande beltebruk. I tillegg skreiv Statens vegvesen ut tre gebyr for manglande dokument.

I alt 175 køyretøy vart kontrollerte.